zaman beralih musim bertukar

zaman ber.a.lih musim bertukar [pb] segala sesuatu hendaknya disesuaikan dng keadaan zaman ...

yg teguh disokong

[pb] yg sudah kuat (kaya dsb) dibantu, sedang yg lemah (miskin dsb) digencet ...

yg sukat tak akan jadi segantang

[pb] nasib orang tidak dapat diubah ...

yg se cupak takkan jadi segantang

[pb] sesuatu yg sudah pasti (tidak dapat diubah lagi) ...

yg rebah ditindih

yg rebah di.tin.dih [pb] yg sudah celaka (miskin) bertambah celaka (miskin) ...

yg pipit sama pipit

[pb] bergolong-golong menurut derajat atau pangkat masing-masing; persahabatan (perjodohan) baru sempurna kalau sama tingkat derajatnya ...

yg merah saga

[pb] yg indah dan yg baik ialah budi bahasa, bukan rupa atau wajah ...

yg lahir menunjukkan yg batin

[pb] kelakuan orang menunjukkan tabiatnya atau perasaan hatinya ...

yg enggang sama enggang juga

[pb] lebih baik berkumpul (berjodoh dsb) dng orang yg sama derajatnya (tingkatannya) ...

yg dikejar tidak dapat

yg di.ke.jar tidak dapat, yg dikandung berceceran [pb] yg diharapkan tidak diperoleh, bahkan yg telah ada menjadi hilang ...

  1. Newer
  2. Older